Kopernik Warmiakiem

Skąd się wziął pomysł na projekt „Kopernik Warmiakiem”? Z historii, a mówiąc precyzyjniej z książki „Prywatne życie Mikołaja Kopernika” autorstwa olsztyńskiego historyka, dra Jerzego Sikorskiego. Ten niezmordowany popularyzator tradycji kopernikowskich i chyba najlepszy znawca życia Mikołaja Kopernika w Polsce od lat z uporem maniaka powtarzał, że postać wielkiego astronoma zasługuje na większe niż dotąd zainteresowanie mieszkańców Olsztyna i Warmii. W końcu to „ziarno” padło na podatny grunt. Nawet pobieżna lektura biografii Kopernika prowadzi bowiem do zgoła sensacyjnej konstatacji, że kojarzony z Toruniem wielki uczony spędził ponad połowę życia na Warmii! (40 z przeżytych 70 lat). Co więcej, był to najbardziej twórczy czas w życiu Kopernika - okres, w którym powstały jego najwybitniejsze dzieła, z osławionym „O obrotach sfer niebieskich” na czele. W tym miejscu nie obejdziemy się bez przykładów, a jest ich bez liku. To w olsztyńskim zamku Kopernik skonstruował swoją słynną tablicę astronomiczną do wskazywania równonocny wiosennej i jesiennej (1516/1517 r.) i za jej pomocą obserwował Słońce, zaś około 1520 r. zaczął spisywać swoje najsłynniejsze dzieło „De revolutionibus orbium” zawierające rewolucyjną heliocentryczną teorię wszechświata. Jako zarządca zamku, kanonik-administrator dóbr Kapituły Warmińskiej, około 1520 r. sporządził dla niej nowoczesny system archiwizacji dokumentów. Również w zaciszu zamkowych komnat w 1517 r. opracował zarys swojej rozprawy „O ocenie pieniądza”, a dwa lata później poszerzoną wersję dzieła znaną jako „Traktat o monetach” zawierający słynne „prawo Kopernika” (”zły pieniądz wypiera lepszy”). Był także zasadźcą wsi. W latach 1516-1519 i 1521 odbył 71 podróży do osad na Warmii (59 w d. komornictwie olsztyńskim i 12 w pieniężeńskim), w czasie których założył ponad 40 wsi. Mało? Leczył dostojników, m.in. biskupów warmińskich, był kartografem (w 1519 r. sporządził mapę południowo-zachodniej części Zalewu Wiślanego), zasłynął jako obrońca Olsztyna przed najeźdźcą krzyżackim (w styczniu 1521 r.) i reformator społeczny, który troszczył się o los ludności i chronił ją przed drożyzną regulując cenę chleba (pochodząca przypuszczalnie z 1531 r. „Olsztyńska Taksa Chlebowa”).

Projekt „Kopernik Warmiakiem” to swoista odpowiedź na zadziwiającą wieloletnią posuchę, w trakcie której postać Mikołaja Kopernika była wykorzystywana w promocji regionu dalece niezadowalająco. Tymczasem globalnie rozpoznawalny wizerunek Kopernika z powodzeniem może pełnić rolę „lokomotywy promocyjnej” i wizytówki Warmii. Wokół niego chcemy zbudować innowacyjny produkt turystyczny, za którego powstaniem dodatkowo przemawia fakt, że w naszym regionie zachowało się wiele wyjątkowych pamiątek materialnych dokumentujących życie i dokonania wielkiego uczonego.

Chcemy budować w świadomości turystów przeświadczenie, że wizyta na Warmii to możliwość przemierzenia arcyciekawego szlaku śladami Kopernika. Swoistym przewodnikiem po tym szlaku jest ta strona internetowa. Znajdziecie tu Państwo całokształt informacji o warmińskim etapie życia wielkiego astronoma, kompleksową informację w wersji multimedialnej (m.in. zdjęcia, panoramy 3D, miniatury radiowe i telewizyjne, reprodukcje powstałych na Warmii dzieł Kopernika), również informacje użyteczności stricte turystycznej. W założeniu autorów ta strona ma być kompendium wiedzy o Koperniku Warmiaku, a zarazem multimedialnym przewodnikiem turystycznym (pokrywającym się ze „Szlakiem Kopernikowskim”) z opcją dla osób niepełnosprawnych (np. informacje „mówione”). Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony oraz - co oczywiste - do wizyty na Warmii śladami Mikołaja Kopernika.